Funderingsherstel op zijn voordeligst

Nederland verzakt massaal. Er zijn verschillende oorzaken, maar de schade aan gebouwen is enorm. Voor de komende tijd wordt de totale schade geschat op € 65.000.000.000, dat is 65 miljard. (Schatting februari 2020.) Dat bedrag zal uiteindelijk grotendeels door de eigenaren moeten worden opgebracht. Bezitters van woningen die op palen zijn gebouwd zullen het meest worden gedupeerd. Wie een woning of ander pand heeft dat op zand is gebouwd, komt er relatief zeer genadig van af. Want dan komt dat object waarschijnlijk in aanmerking voor de voordeligste wijze van herstel: de Soil-ID methode.

Soil-ID pakt het funderingsprobleem letterlijk grondig aan: in de bodem, omdat daar het vaakst de oorzaak is te vinden. Door dalende grondwaterstand, een inklinkende bodem of nog andere oorzaken kan de bodem de fundering niet langer ondersteunen. Met scheuren in muren en andere problemen tot gevolg. Op voorwaarde dat uw pand op zand is gebouwd en niet op palen staat, kan Soil-ID effectief, zonder een spoor van overlast, de bodem onder uw bezit zodanig verstevigen dat de fundering weer voor zijn taak is berekend. Voor tientallen jaren!

Voordeliger, duurzamer, veiliger dan andere methoden, op voorwaarde dat uw pand op voor ons geschikte ondergrond staat. Op zand.

©2021 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton