Faq

SID-vocht Naarden, 013Is de injectie met waterglas milieutechnisch verantwoord?

Absoluut. Sterker nog, het waterglas is zelf van volstrekt natuurlijke oorsprong, het is namelijk natriumsilicaat. De door ons toegepaste harder voldoet aan het bouwbesluit en mag zelfs worden toegepast in waterwingebieden en andere kwetsbare natuurgebieden. De waterglasinjecties zijn in milieutechnisch opzicht dus volledig verantwoord.

Hoe duurzaam is het resultaat van de constructieve grondinjecties?

Het effect van onze injecties wordt voor 50 jaar gegarandeerd, maar de levensduur zal in de praktijk waarschijnlijk nog langer zijn. Er zijn nauwelijks methoden te bedenken die een duurzamer herstel bewerkstelligen.

Hoe lang duurt een behandeling?

Meestal niet meer dan 1 of 2 werkdagen. Bedenk ook dat het hele proces trillingsvrij en geruisarm verloopt. Het pand hoeft niet ontruimd te worden en kan gedurende het bouwproces in gebruik blijven. Bewoners of gebruikers van het te behandelen pand ondervinden geen enkele last van de werkzaamheden.

Waarom is voorafgaand grondonderzoek nodig?

Omdat anders het resultaat van de behandeling ongewis is. De grond moet voor ons injecteerbaar zijn, dat wil zeggen: bestaan uit zand of heel fijn grind. In het belang van de opdrachtgever willen we zoveel mogelijk garanties voor een goed eindresultaat.

En als dat grondonderzoek uitwijst dat de methode voor mijn bezit niet is geschikt?

Soil-ID is goed vertrouwd met de geologische kaart van Nederland en die van Vlaanderen. Dat betekent dat we u zelden zullen adviseren een grondonderzoek te laten doen, als we bij voorbaat weten dat onze methode niet geëigend is voor uw omgeving. Natuurlijk zijn er grensgevallen maar ook dan is de investering in grondonderzoek altijd een zinvolle. Als dat onderzoek bij wijze van uitzondering vervolgens uitwijst dat wij u niet kunnen helpen, dan zullen we graag verwijzen naar oplossingen die meer perspectief bieden.

In de praktijk echter zal bijna altijd blijken dat een door ons geadviseerd grondonderzoek aan zal tonen dat wij het draagvermogen van uw fundering kunnen verbeteren, maar we willen het zeker weten. In ons en uw belang.

Is uw methode te vergelijken met andere? Zoals bijvoorbeeld die van Uretek?

Niet helemaal, voor wat betreft Uretek tenminste. Met onze methode worden de zandkorrels met elkaar verkleefd, waarna de bodem versteent, verhardt. Uretek vult, net als wij, de ruimte tussen de zandkorrels, maar gebruikt daarvoor een expansief schuim dat zich zijwaarts, maar vooral in verticaal opzicht ontwikkeld. Daarmee oefent Uretek opwaartse druk uit op de fundatie en de constructie die daarop rust. Wij doen dat niet, we ‘bevriezen’ als het ware de bouwkundige situatie zoals die is door de grond onder de fundering zodanig te versterken dat de verzakking stopt.

Daardoor lopen we geen enkel risico de gebouwde constructie te ontwrichten.

Kan ik meteen aan het herstel van de constructie beginnen?

Als er scheuren in muren moeten worden opgevuld of ander onderhoud gepleegd, dan kan dat meteen na onze ingreep. Wilt u de fundering extra belasten, door een nieuwe opbouw of andere bouwkundige verandering, wacht dan 1 of 2 weken tot de ondergrond voldoende is uitgehard.

Die pauzeperiode geldt ook voor het geval er een bouwput wordt gegraven naast de belending. Zie kelders.

Hebben de uitvoerders veel ruimte nodig?

Nee. Onze injectiecontainer neemt evenveel plaats in als een personenauto en voor de opslag van onze verbruiksmaterialen hebben we nog ongeveer evenveel ruimte nodig. Die ruimte moet beschikbaar zijn binnen een straal van enkele tientallen meters van het te behandelen project. Dat is zelfs in dicht bebouwde  binnensteden zelden een probleem.

©2019 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton