Bodemonderzoek

Bodemonderzoek verplicht

Een gedegen bodemonderzoek is noodzakelijk om de juiste Injectietechnieken toe te passen. Injecties met waterglas en harder zijn uitermate effectief, duurzaam en voordelig, mits de bodem voor deze toepassing geschikt is. Met name zandgrond is meestal geschikt, klei en veen zijn dat niet. Soil-ID Funderingsherstel zal daarom geen werkzaamheden uitvoeren of bindende offertes afgeven zolang er geen zekerheid is over de samenstelling van de betreffende grond. Ergo: inzicht in de plaatselijke bodemgesteldheid is een voorwaarde. Heeft u al een grondonderzoek laten uitvoeren en de resultaten zijn beschikbaar? Wij baseren ons bouwkundig herstelvoorstel en bijbehorende kostenopgave dan op de door u verstrekte gegevens van dit bodemonderzoek.

Bodemonderzoek kosten

Heeft u nog geen bodemonderzoek laten uitvoeren? Soil-ID Funderingsherstel is graag bereid dat bodemonderzoek uit te voeren voor een aantrekkelijk tarief. Het onderzoek bestaat uit handsonderingen en handboringen onder de funderingsloof. De resultaten van deze procedure worden in een gespecialiseerd laboratorium beoordeeld en geïnterpreteerd. Op basis van deze gegevens kunnen onze bouwkundigen een constructief herstelplan voor u opstellen, inclusief de bijbehorende kostenbegroting.

Offerte voor bodemonderzoek

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een grondonderzoek. Vul de gevraagde gegevens in en we zullen u spoedig een passende offerte doen toekomen!

©2019 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton