Scheuren in muur

Scheuren in muren

De oorzaak van scheuren in een muur liggen bijna altijd ten grondslag aan funderingsproblemen. Dit probleem ontwikkelt zich in eerste instantie onopgemerkt. De onderdelen van een gebouwde constructie vormen een samenhangende eenheid, waardoor het enige tijd kan duren voordat de ondergrondse problemen zich bovengronds manifesteren. In bijna alle gevallen zijn scheuren in de muur de eerste tekenen dat er iets mis is. Soms lopen de scheuren langs de voegen, maar in andere gevallen breken er bakstenen in tweeën omdat ze niet bestand zijn tegen de neerwaartse kracht die er op wordt uitgeoefend. Scheuren in muren schaden het aanzien van een gebouw en daarmee de waarde ervan. Moet u daarom meteen overgaan tot reparatie? Dat juist niet, want als u de oorzaak van het probleem niet wegneemt, dan is de kans op herhaling groot. Zoek daarom altijd eerst naar de oorzaak van de problemen, voordat u maatregelen neemt om ze op te lossen.

Oorzaak van scheuren in muur

Is de oorzaak van scheuren in uw muur altijd in de bodem gelegen? Dat hoeft niet. Het kan zijn dat een latei de oorzaak is. In andere gevallen zijn het muurankers die zijn gaan roesten of er is onoordeelkundig verbouwd, waardoor een deel van de constructie te zwaar wordt belast. Dat zijn allemaal bovengrondse oorzaken, die meestal gemakkelijk herleidbaar en dus ook herkenbaar zijn.

In alle andere gevallen – de meeste – zijn het echter ondergrondse oorzaken die tot scheuren in muren leiden. In alle genoemde gevallen geldt echter: eerst de oorzaak vinden, dan het probleem duurzaam oplossen. Daarna pas het cosmetisch herstel laten uitvoeren, de reparatie van de muren of wanden.

Inspectie scheuren in muren

Twijfelt u aan de oorzaak van de scheuren in een muur? Maak een paar foto’s en stuur die naar Soil-ID. Onze experts herkennen in bijna alle gevallen of uw probleem in de ondergrond of bovengronds gezocht moeten worden. Die beoordeling is vrijblijvend en kosteloos. Is het duidelijk dat de scheuren hun oorsprong vinden in de bodem, de fundering? Dan is het tijd voor een gedegen grondonderzoek.

Aanvraagformulier deskundige beoordeling van scheuren

Ik stel prijs op een vrijblijvende beoordeling van de scheuren in mijn woning/ander pand.

©2019 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton