Zeeuwse voorzichtigheid

In het bekende Zeeuwse badplaatsje Domburg wordt gewerkt aan een nieuw appartementencomplex in de onmiddellijke nabijheid van het centrum: Residentie Wijngaerde. Natuurlijk mag de bestaande bebouwing, deels bestaand uit kort daarvoor gerestaureerde en verbouwde panden, daar geen schade van ondervinden.

Deze bestaande bebouwing is op staal gefundeerd. Het gevaar van verzakking is niet bepaald denkbeeldig als er grote hoeveelheden damwand en/of palen in de grond worden gedrukt of getrild op soms zeer korte afstand van de bestaande bebouwing.

In de zomer hebben medewerkers van Soil-ID een vooropname gemaakt, zodat eventuele aanspraken achteraf kunnen worden getoetst aan de conditie van de panden voorafgaand aan het werk. Soil-ID heeft aan paar maanden daarna ongeveer 80 strekkende meters fundering onder 6 woningen en winkels met hardgel zodanig gestabiliseerd dat het gevaar van verzakkingen en scheuren tot een absoluut minimum zal zijn beperkt. Er is geïnjecteerd tot een diepte van ± 1 meter onder het maaiveld.

Geen overlast. Het werk is uitgevoerd in minder dan een week tijd, zonder overlast te bezorgen: de woningen en winkels konden al die tijd gewoon in gebruik blijven. Ook de rijbaan bleef open voor verkeer.

Alleen het trottoir van klassieke oude waalklinkers en tegels is een paar dagen opgebroken geweest. Meteen na de injectieronden is het plaveisel weer hersteld. Op luttele meters afstand van de bebouwing konden daarna de medewerkers van Bouwgroep Peters bv hun gang gaan, zonder voortdurend alert te hoeven zijn op gevolgschade aan de bestaande bebouwing. De Zeeuwen zijn terecht zuinig op hun onroerend goed: schade voorkomen is beter dan naderhand maatregelen te moeten nemen.

©2020 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton