Soil-ID oplossing

Het principe van de constructieve injecties met waterglas (ook wel permeation grouting genoemd) is even eenvoudig als hoogst effectief: met injecteerlansen brengen onze technici een mengsel van waterglas (natriumsilicaat) en harder in de bodem naast en onder de fundering. De werkzame stoffen worden vermengd met water dat als transportmiddel dient om het waterglas-harder mengsel onder de grond te brengen. Het waterglas kleeft de zandkorrels van de ondergrond aan elkaar en het verdicht de grond. De toegevoegde harder zorgt er voor dat het waterglas en grondmengsel verhardt binnen het tijdsbestek van gemiddeld een week. Het resultaat is daarna dat het zand als het ware is versteend. Het wordt zo hard als een rots.Het draagvermogen van het grondpakket neemt daarmee zodanig toe dat de fundering voor de komende 50 jaar of nog langer effectief wordt ondersteund en weer in staat is de constructie te dragen.

Funderingsversterking d.m.v. waterglasinjecties

De frequentie en diepte van de injecties zijn afhankelijk van het bouwkundige plan dat op basis van het grondonderzoek is opgesteld. In de meeste gevallen wordt de bodem verstevigd tot een diepte van circa 2 m onder de fundering. Het complete proces wordt volledig computergestuurd uitgevoerd, met grote nauwkeurigheid en zorgvuldigheid. Omdat de injecties van buitenaf plaats vinden hoeft het pand geen moment te worden ontruimd. De door ons zelf ontwikkelde injecteerinstallatie is ingebouwd in een compacte container die weinig ruimte in beslag neemt, niet meer dan een parkeerplaats voor een auto. Ons team levert zelf de elektriciteit die voor het injecteren benodigd is. Voor het injecteren is water nodig dat door de opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld. De aanwezigheid van een (buiten)kraan waarop een waterslag kan worden aangesloten is gewenst.

Het injecteren van het water-, waterglas en hardermengsel gebeurt nagenoeg geruisloos. Afhankelijk van de situatie wordt langs of in de funderingsvoet geboord, zodat we met de injectielansen de bodem daaronder kunnen bereiken. De diameter van de boorgaten is met 22 mm uiterst beperkt en ook het boren levert geen geluidsoverlast op. Het complete proces van boren en injecteren verloopt volledig trillingvrij. En snel: in de meeste gevallen zal het werk niet meer dan 1 tot 2 werkbare dagen in beslag nemen!

Na al ongeveer een week daarna wordt het gewenste eindresultaat bereikt: een draagkrachtige fundering die niet verder verzakt. Vanaf dat moment is het tijd om eventueel zichtbare gevolgen van de verzakking, zoals kieren en scheuren, vakkundig te laten repareren. Daarmee brengt u uw pand in fundamentele en andere opzichten weer in topconditie.

Het voorgaande is voor bijna 100% ook van toepassing op onze injecties met Dämmer, maar er zijn wel enkele verschillen. Het grote voordeel van de Dämmertechniek is dat die iets minder kritisch is ten aan zien van de te injecteren de grondsoort.

Lees meer over onze injecties met Dämmer

Dankzij onze injecties met waterglas of met Dämmer verdient uw huis een ander Funderingslabel

©2020 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton