Offerte

Soil-ID Funderingsherstel maakt graag een vrijblijvende offerte voor u op, maar om wederzijds onnodige teleurstellingen uit te sluiten, moet uw aanvraag wel serieus zijn en aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u onder het aanvraagformulier op deze pagina.

Aanvraagformulier

  • Adres en postcode

 

Voorwaarden

Is uw huis wel gebouwd op zand, dan moet een grondonderzoek uitwijzen wat de samenstelling van het grondpakket is. Is uw pand gebouwd op een bodem van onbekende samenstelling? Zandgrond met klei, gemengde zandsoorten, veen? In dat geval heeft het zéker geen zin om de gevolgen van de verzakking aan te pakken zonder voorafgaand grondonderzoek.

Daarom vragen we van u bij voorbaat bereid te zijn opdracht te verstrekken voor een grondonderzoek als u dat nog niet eerder hebt laten doen. Heeft u wel een grondonderzoek laten uitvoeren? Stuur het mee met uw aanvraag en we baseren onze offerte daarop.

Soil-ID Funderingsherstel kan u een voordelig grondonderzoek aanbieden, omdat we deze diensten groot inkopen. De kosten bedragen meestal niet meer dan € 1.000 (inclusief BTW) en het rapport is voor u van blijvende waarde omdat, voor welke vorm van herstel u ook kiest, dat altijd op gedegen onderzoek moet zijn gebaseerd. Voor ingrijpende maatregelen, zoals het zetten van palen zal aanvullend onderzoek nodig zijn. Voor onze waterglasinjecties herstelmethode voldoet een eenvoudig grondonderzoek.

Dus ook als het grondonderzoek uitwijst dat uw pand niet op een bodem staat die wij kunnen behandelen, dan nog heeft u de beschikking over een geologisch/bouwkundig rapport waarmee u naar een passende aanbieder kunt gaan.

Wat dat laatste betreft: Soil-ID funderingsherstel zal desgewenst bemiddelen bij de keuze van een andere aanbieder/techniek of u suggesties aan de hand doen als u zelf een keuze wilt maken.

We willen u graag van dienst zijn, op voorwaarde dat u instemt met het laten verrichten van een grondonderzoek als uw pand op zand is gebouwd. Wijst een kadastraal onderzoek uit dat u niet op zandgrond woont, dan vervalt deze voorwaarde omdat we u waarschijnlijk niet van dienst kunnen zijn.

De onafhankelijke instantie KCAF heeft de funderingsproblematiek van heel Nederland in kaart gebracht. Kijk op Funderingslabel voor nadere informatie over de fundering van uw eigen huis.

©2020 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton