Kelders

funderingsherstel kelderKelderbouw in de onmiddellijke omgeving van bestaande gebouwen is tamelijk gecompliceerd en dus meestal kostbaar. Dat is echter veel minder het geval als de bouwlocatie op een zandbodem is gesitueerd. Dan biedt namelijk de Soil-ID injectiemethode op een effectieve en hoogst voordelige manier uitkomst.

Met waterglas-harder injecties (permeation grouting) wordt de grond pal naast of zelfs onder bestaande gebouwen met deze techniek zodanig verhard dat het graven van een bouwkuip veilig en verantwoord mogelijk wordt gemaakt. De grond kan zelfs rechtstandig worden afgegraven, direct naast de belending. Het slaan van een damwand is overbodig. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn een berlinerwand aan te brengen, vooral aan de zijden die niet door Soil-ID zijn behandeld. Het zal duidelijk zijn dat deze methode van kelderbouw een grote besparing oplevert ten opzichte van andere technieken. Dat alles op voorwaarde uiteraard dat de grondslag zich leent voor deze vorm van injecteren. Dat wil zeggen dat de grond poreus moet zijn. Zand en of heel fijn grind zijn geschikt.

De geïnjecteerde grond kan al ongeveer een week na de behandeling probleemloos loodrecht worden afgegraven. Door de mogelijkheid van het loodrecht afgraven kan de omvang van de bouwkuip tot een minimum worden beperkt. Dat is een extra voordeel in dicht bebouwde omgeving. Prefab kelders kunnen probleemloos in de recht afgegraven kuip worden afgezonken. Ambachtelijk te bouwen kelders kunnen veilig worden gerealiseerd.

Met behulp van de Soil-ID injecties wordt het ook mogelijk om onder (een deel van) een bestaande constructie een bouwkuip te realiseren voor de conventionele bouw van een kelder of andere ondergrondse constructie (zoals een aquarium of garage). Met onze methode kan de bouwkuip beperkt blijven van omvang. Iedere m2 van het bestaande gebouw die niet gestempeld (ondersteund) hoeft te worden, is pure winst. In alle gevallen is de besparing in geld en tijd groot.

©2019 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton