Historie

Soil-ID is vergaand gespecialiseerd in ondergrondse, constructieve injectietechnieken voor de bouw. Onze belangrijkste activiteit is het injecteren van de bodem onder grote bouwputten. Met waterglas en harder realiseren we dan op het bouwterrein een waterwerende laag diep onder het maaiveld. Daarna kan de bouwput droog worden gegraven. Het grondwater wordt door onze remmende laag waterglas tegengehouden en het speelt geen rol van betekenis meer. Zelfs niet in gebieden met een extreem hoge grondwaterstand. Het grote voordeel van onze methode: het grondwaterpeil van de omgeving hoeft niet te worden verlaagd (met alle gevolgen van dien). De bouwtijd wordt verkort en in veel gevallen is onze methode ook voordeliger dan alternatieven.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Dezelfde techniek passen we toe om de ondergrond onder gebouwde constructies te verstevigen. Alleen is de diepte dan geen 10 meter of meer, maar meestal niet meer dan enkele meters. Daarnaast is het waterglas-hardermengsel dat we toepassen in deze praktijk van een wezenlijk andere samenstelling. Het is definitiever, duurzamer, harder dan het mengsel dat we onder bouwkuipen injecteren. De laag waterglas die we onder bouwkuipen injecteren hoeft maar een of twee jaren in stand te blijven. De versterking van de grond onder funderingen moet minstens 50 jaar intact blijven.

In de loop van de jaren heeft Soil-ID Bouwkundige bodeminjecties honderden bouwkuipen in Nederland en België voorzien van een waterwerende laag. Dat zijn vooral veel grote tot zeer grote werken. Aangezien het blijkt dat onze techniek ook grote voordelen heeft voor de kleinschaliger werken van particuliere en andere opdrachtgevers, hebben we daarvoor een aparte dienstverlening ontwikkeld, Soil-ID Funderingsherstel. Voor deze specialiteit is een kleine injectiecontainer ingericht, die wordt bemand door een team van 2 ervaren technici.

Kleinschalige werken, korte planning, lage overhead: alles is gericht op maximale flexibiliteit, betaalbaarheid en effectiviteit. Soil-ID Funderingsherstel op zijn voordeligst, maar duurzaam genoeg om 50 jaar mee te gaan.

©2020 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton