Amersfoortse Berg gestabiliseerd

De Amersfoortse Berg ontleent zijn faam minder aan de hoogte daarvan dan wel aan de prachtige villa’s en landhuizen die er op gesitueerd zijn. Sommige daarvan zijn zeer ruim bemeten en gebouwd op kavels die al even royaal zijn.

Het huis van de familie Kuipers is, voor de periode waarin het is gebouwd (1926), een bijzondere woning. Het geheel is opgetrokken in de stijl van Frank Lloyd Wright, de beroemde Amerikaanse architect die een klare en heldere lijn voorstond (enigszins vergelijkbaar met die van Gerrit Rietveld in ons land).

Architecte Sabien Berkelder van Klein Zwitserland Architectuur ontwierp een verbouwing c.q. uitbreiding van de villa die erin voorziet dat de complete woonkamer en de daaronder gesitueerde kelder moesten worden afgebroken. Soil-ID heeft na de sloopwerkzaamheden ongeveer 6 meter strekkende fundering van het huis tot zo’n 4 meter onder maaiveldniveau gestabiliseerd. Met waterglas en onze toen net geteste en goedgekeurde harder. Het werk nam slechts twee dagen in beslag.

Soil-ID heeft vooral de zanderige grond naast en onder de gemetselde fundering behandeld. Een fundering die overigens niet verder reikt dan 60 cm en toch ruimschoots voldoet. De zandbodem onder het huis heeft veel draagvermogen. Een week na onze ingreep kon aannemer Weyn Onderhoud uit Hoevelaken opdracht geven om de bouwput van 3.70m diepte te graven, pal tegen de bestaande constructie aan.

Ter hoogte van de voormalige kelder, links voor de kijker, is een stuk muur gehandhaafd. Omdat de kuip dieper werd ontgraven dan de wand hoog was, heeft de aannemer deze gestut met een gewapende betonnen muur (130x70x45 cm), geplaatst op een fundatieplaat van 100x70x25 cm: safety first. Last van opkomend grondwater heeft het bouwteam niet gehad, wel van uitzonderlijk veel hemelwater. Het werk vond plaats in de meest natte  maand augustus sinds 1900. Het witte zand nam het water probleemloos op en de steil afgegraven wand van zand onder de fundering reageerde al helemaal niet, tot geruststelling van de architecte.

De aanpalende nieuwbouw van de villa voorziet in een grote kelder (82.5 m2) die via een lichtstraat van daglicht wordt voorzien. Daarboven wordt een nieuwe woonkamer gerealiseerd, compleet met veranda. Dit alles in een sfeer en een stijl die het huis recht doet: sober en strak, stijlvol door lijnvoering en details.

De voor de bouw verantwoordelijke adviseur en constructeur Schoppers constructie & advies  uit Aalten heeft voor waterglastechniek gekozen omdat met deze methode kostenefficiënt en nog belangrijker, zonder ruimteverlies, rechtstreeks tegen de bestaande constructie aan kan worden gebouwd.

©2020 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton