Verzakte fundering

Oorzaken verzakte fundering

Het probleem van de verzwakte of verzakte fundering komt meestal aan het licht door het ontstaan van scheuren in muren en wanden. Als deuren gaan klemmen, het metselwerk scheurt of als kozijnen onder druk komen te staan, dan is de kans groot dat er iets mis is met de fundering. Op dat moment is een goede timing belangrijk. Hoe eerder u ingrijpt, des te geringer de schade is die wordt aangericht. Hoe eerder u maatregelen neemt, hoe lager de kosten van herstel zullen zijn. Snel reageren is daarom zeer verstandig. Funderingsproblemen kennen tal van mogelijke oorzaken, maar bijna allemaal hebben ze gemeenschappelijk dat het proces niet vanzelf stopt. Soil-ID Funderingsherstel kan het proces van het verzakken stoppen, effectief en duurzaam. De eventueel reeds ontstane bouwschade, denk aan scheuren in muren of wanden kan daarna worden hersteld zonder gevaar voor nieuwe zakkingen.

De meest voorkomende oorzaken van funderingsproblemen:

  • verandering (verlaging of juist stijging) van de grondwaterspiegel, door bouwwerkzaamheden, door bomen (deze onttrekken soms honderden liters water per dag aan de bodem), of door overheidsmaatregelen;
  • het inklinken van de bodem, bijvoorbeeld door zwaar (vracht)verkeer, nieuwbouw of uitbreiding of verbouwing van het pand;
  • gedeeltelijke onderkeldering van de constructie, waardoor het evenwicht van de fundering is verstoord;
  • ongelijkmatige grondsamenstelling (door zandsuppletie, gedempte beken of putten bijvoorbeeld) onder de fundering.

Verzakte fundering herstellen

Natuurlijk is het belangrijk dat u de oorzaak van de problemen kent, voordat u tot herstel overgaat. Laat daarom altijd eerst een professioneel grondonderzoek uitvoeren voordat u andere stappen onderneemt. Alleen op basis van een grondonderzoek kunnen effectieve maatregelen worden genomen om de verzakte fundering zo effectief en voordelig mogelijk te herstellen. De kans daarop is het grootst als de fundering op een poreuze ondergrond, zoals zand is gebaseerd. In dat geval kunnen Soil-ID’s stabiliserende grondinjecties met waterglas uitkomst bieden. Deze methode is effectief, voordelig en duurzaam. Als de grondsoort niet geschikt is voor waterglasinjecties, dan kan injecteren met Dämmer misschien een goed alternatief zijn.

Herstelmethoden voor een verzakte fundering

In beide gevallen verdichten en versterken de injecties de grond onder de fundering dusdanig dat deze de constructie voldoende kan ondersteunen. Is de bodem onder uw fundering niet geschikt voor deze technieken, dan zijn helaas ingrijpender (kostbaarder) maatregelen noodzakelijk. Heien en/of vijzelen zijn de bekendste alternatieven voor grondstabilisatie. Deze methoden brengen echter aanzienlijk hogere kosten en veel meer overlast met zich mee. Alleen daarom al is het aan te bevelen niet te lang te wachten om uw verzakte fundering te herstellen, maar actie te ondernemen voordat het te laat is.

Vraag een offerte aan

Wacht niet langer en los uw funderingsproblemen op. Vraag een vrijblijvende offerte aan waarin u uw probleem zo goed mogelijk specifieert. We komen dan spoedig met een voorstel om uw verzakte fundering op te lossen

©2020 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton