Funderingsherstel kosten

De kosten van een eenvoudig grondonderzoek (handboring en handsondering) bedragen meestal ongeveer € 1.000 incl. BTW. Het is een investering die het geld dubbel en dwars waard is, want uw pand verliest aan waarde en dat moet een halt worden toegeroepen.

Bij voorbaat: altijd meer of juist minder dan u verwacht. Het kan mee en ook tegenvallen en dat is grotendeels afhankelijk van de oorzaak van de verzakking en van de omstandigheden waaronder die plaats heeft gevonden. Het beste is dus altijd om een offerte aan te vragen; hierbij kijkt iemand naar uw specifieke situatie en heeft u de beste inschatting van de kosten van funderingsherstel.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Begin bij het begin

Een slecht functionerende fundering is geen tijdelijk probleem dat vanzelf overgaat. Het heeft in de meeste gevallen daarom niet veel zin om scheuren in muren en wanden te gaan repareren, zonder eerst naar het onderliggende probleem te kijken, de fundering en de kosten voor fundering van een woning.

Daarom een goed bedoeld en objectief advies: laat onderzoeken wat er aan de hand is.

Voordat u daartoe een besluit neemt, moet u eerst weten hoe uw huis is gefundeerd. Staat het op palen, zoals in Amsterdam, Rotterdam, de Drechtsteden en andere waterrijke gebieden vaak het geval is?

Of rust de gemetselde of betonnen fundering in de bodem op zand?

Wat de constructie van de fundering ook is en ongeacht welke oorzaak tot de problematiek heeft geleid: er is altijd een oplossing voor te vinden.

Maar…. elke oplossing heeft zijn eigen prijs. Meestal zal herstel van op palen gefundeerd onroerend goed (veel) duurder uitvallen dan die van panden die op zand (in vakterm: op staal) zijn gebouwd.

Weet u niet zeker of uw huis op palen of op een andere fundering is gebouwd, kijk dan op de sites van KCAF of de site van de Vereniging Eigen Huis (VEH). Op beide sites kunt u veel informatie vinden over de bodem onder uw fundering en de mogelijke gevolgen daarvan voor uw pand.

Globaal gesproken zijn dit de mogelijke uitkomsten:

  • A) Uw huis staat op palen
  • B) Uw huis staat niet op palen, maar op klei of veengrond, eventueel met een bovenlaag van zand
  • C) Uw huis staat op een solide zandbodem
  1. A) In het eerste geval (op palen) heeft het niet veel zin om grondonderzoek te laten verrichten. Schakel een bouwkundig constructeur die met de omgeving vertrouwd is voor nader advies.
  2. B) In het tweede geval, een fundering die rust op klei, veen- of misschien zandgrond, is het van groot belang wel een grondonderzoek te laten doen. Want als uw huis op een voldoende dik zandpakket staat, dan is het herstel van het draagvermogen van uw fundering voordelig te realiseren.

Bestaat de ondergrond echter uit klei en/of veen, dan zullen de herstelkosten sterk afhangen van de precieze aard van het grondpakket. Kunnen stabiliserende injecties het probleem oplossen? Of moeten er palen worden gezet langs de gevel? Of is het misschien voordeliger verschillende hersteltechnieken te combineren? De staf van Soil-ID is erin getraind een voordelige oplossing te bedenken, waarbij het goed mogelijk is dat we deze niet zelf kunnen uitvoeren. In dat geval verwijzen we u door naar een partij die u wel van dienst kan zijn.

  1. C) Uw huis staat op een solide zandbodem? Gefeliciteerd: het herstellen van het draagvermogen van uw fundering kan met behulp van onze injectietechnieken voordelig, snel en zonder enige overlast gebeuren. Toch vragen we om een grondonderzoek vooraf, want uw pand kan zijn gesitueerd op een voormalige greppel, of op geroerde grond staan. Het kan ook stoorgrond zijn (dan zijn er bijvoorbeeld resten van vorige bebouwing achtergebleven) of nog andere onvoorziene problemen opleveren. Daarom: altijd eerst grondonderzoek, dan een degelijke offerte.

Kosten funderingsherstel

Simpel samengevat zijn de kosten van funderingsherstel:

  • Hoog, als uw woning op lange palen in een waterige ondergrond staat
  • Gemiddeld als uw woning niet op palen is gefundeerd, maar op een dergelijke ondergrond (klei, veen) dat er toch bouwkundige ingrepen zijn zoals paal-consolecombinaties of andere constructies die een grotere investering vergen
  • Laag als uw pand op een voor Soil-ID goed injecteerbaar zandpakket staat

Wanneer ingrijpen?

Wanneer moet u in actie komen? In principe: hoe eerder hoe beter. In sommige omstandigheden is het verstandig het herstel van uw fundering nog even uit te stellen, bijvoorbeeld als de bodem nog niet helemaal tot rust is gekomen. Toch is het in alle gevallen beter het grondonderzoek niet uit te stellen. Want u wilt weten waar u aan toe bent. Waar u rekening mee moet houden. Welke mogelijkheden er zijn.

Zodra u weet wat er speelt onder uw huis en wat de gevolgen daarvan zijn, kunt u een beter besluit nemen over hoe verder te handelen.

Laat daarom onderzoeken wat er aan de hand is en beslis later hoe verder te handelen.

Kosten funderingsonderzoek

De kosten van een eenvoudig grondonderzoek (handboring- en handsonderingen) bedragen ongeveer € 1.000,00 incl. BTW.  Is uw woning gebouwd op palen?  Vraag voor de bouwkundige inspectie daarvan een offerte aan de bouwconstructeur die u wilt inschakelen. Deze deskundige kan bepalen welk grondonderzoek in uw geval noodzakelijk is.

De kosten van Soil-ID bouwkundige injectieversterking van uw fundering bedragen meestal enkele duizenden euro’s (voordeliger methode is er niet).

Ingrijpender maatregelen zoals paal-consoleconstructies zullen meestal meer dan € 5000 vergen en het compleet vernieuwen van een paalfundering inclusief nieuwe b.g. vloer zal een investering van minimaal tienduizenden euro’s vergen tot bedragen van € 100.000 en meer, afhankelijk van locatie en afmetingen.

Offerte

Vraag vrijblijvend en kosteloos een offerte voor grondonderzoek of voor daadwerkelijk herstel van uw fundering aan. Dat laatste op voorwaarde dat u al grondonderzoek heeft laten doen. Het grondonderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk, gespecialiseerd bureau.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

©2020 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton