Funderingslabel

U heeft er vast van gehoord: het funderingslabel. Het is de bedoeling om binnen afzienbare tijd alle Nederlandse huizen van een funderingslabel te voorzien. Huizen worden ondergebracht in 5 risicoklassen: van A tot en met E. De E staat voor de hoogste risicocategorie, de A voor de veiligste.

Verplicht is het label nog niet, maar het zal moeilijk worden straks een huis te verkopen met label D of E. Kopers zullen eventuele risico’s willen afwenden op de verkopers, maar afgezien nog van de verkoopwaarde, het is belangrijk dat u weet of u een betrouwbaar huis bewoont, of dat er onvoorziene, ondergrondse risico’s aan kleven.

Het Funderingslabel is ontwikkeld door de KCAF, een onafhankelijke instantie die de funderingsproblematiek bestudeert.

Datzelfde KCAF heeft behalve het funderingslabel ook de Nederlandse funderingen in kaart gebracht door allerlei bronnen inzake grondwaterniveau en bouwwijze aan elkaar te koppelen.

Met de zogeheten fundermaps kunt u nagaan of uw huis in de risicogroep valt of dat er weinig valt te vrezen. Kijk op https://funderingsrisico.fundermaps.com voor een eerste indruk.

Let wel: een eerste indruk, want KCAF heeft deze atlas gebaseerd op allerlei bronnen, maar niet terplekke de situatie onderzocht.

De stand van het grondwater onder uw huis kan anders zijn dan verwacht, maar ook kan uw fundering een andere zijn dan die van uw buren en zelfs de ondergrond kan afwijken.

De kaart van de KCAF is daarom nuttig, maar indicatief.

Wat geeft de kaart aan? Is uw huis veilig of toch misschien niet? En zo ja niet veilig, wat dan? Als u als uitslag heeft gekregen: “Niet onderheid, funderingslabel C, D of zelfs E”, dan loopt uw pand waarschijnlijk gevaar.

Kies in dat geval voor zekerheid en vraag een professionele expertise aan via Soil-ID. Neem hiervoor contact met ons op!

Klik hier en neem contact met ons op!

Soil-ID Funderingsherstel schakelt een betrouwbare geotechnische onderzoekspartij in die ter plaatse de bodem onder uw fundering zal onderzoeken. Niet vlakbij, niet naast, maar onder de fundatie omdat alleen zo’n onderzoek zekerheid geeft inzake het draagvermogen van de grond onder fundering.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek zal Soil-ID  contact met u opnemen over de eventueel te ondernemen stappen. Misschien is er niets aan de hand en kunt u gerust zijn. Is er sprake van schade en het grondpakket is voor ons injecteerbaar (zandgrond)? Dan doen we u desgewenst een voorstel voor herstel.

Is de grond voor ons niet met succes te injecteren (klei, veen)? Dan moeten we u helaas verwijzen naar bedrijven die een omslachtiger en duurdere methode van herstel praktiseren.

Als u de uitslag heeft gekregen dat uw huis is onderheid en u krijgt voorlopig een funderingslabel C, D of E, dan is het raadzaam een bouwkundige in te schakelen. De kosten voor herstel kunnen aanzienlijk zijn.

Kortom; voor informatie omtrent het funderingslabel bent u bij ons aan het juiste adres. Niet onderheid en een C-label of lager? Schakel Soil-ID in om te bemiddelen in grondonderzoek. Op basis van de uitkomsten daarvan bepaalt uzelf of het verduurzamen van uw fundering nodig is en op welke wijze.

©2020 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton