Stabilisatie fundering buitenhuis Renesse

Renesse/zomer 2017. In de zanderige duingebied van Renesse staan fraaie buitenhuizen. Zoals het royaal bemeten landhuis aan de Oude Moolweg dat een nieuwe eigenaar heeft gekregen. Het moet worden verbouwd om aan de wensen van de nieuwe eigenaren te kunnen voldoen.

De bouwkundige aannemer constateert schade aan de kalksteen binnenmuren van het pand. Grondonderzoek door Koops & Romeijn grondmechanica brengt aan het licht dat de fundering op 10 plaatsen ondersteund moet worden omdat de woning deels is gebouwd op enkele voormalige greppels. Die laatste zijn opgevuld met zand, bijgemengd met hout- en humusresten en dit mengsel is in de loop van de tijd gaan inklinken.

Uit het onderzoek blijkt dat de grondslag geschikt is voor injectie met het standaard Soil-ID injectiemengsel van 8% harder, 50% waterglas, aangevuld met water.

In de zomer van 2017 is de injectie uitgevoerd. De werkzaamheden namen niet meer tijd in beslag dan één dag.

Controle achteraf toonde voldoende verharding van de bodem om verdere verzakking tegen te gaan. De mechanische druksterkte na de injectie bedraagt ongeveer 0.7 MPa.

Planning: alle betrokken partijen hebben snel geschakeld, tussen aanvraag en oplevering waren nog geen twee weken verstreken!

©2020 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton