Mislukking met goede afloop in Naarden

Nederland kent weinig vestingen die nog helemaal intact zijn, maar van alle overgebleven vestingwerken is die van Naarden niet alleen heel goed bewaard, het is ook nog steeds een imposante verdedigingswal die een goed bewaard centrum omsluit.

Natuurlijk moet zo’n centrum wel bereikbaar zijn en daarom zijn er bruggen in de verdedigingslinie opgenomen, zoals de ophaalbrug bij de Kapitein G.A. Meijerweg, compleet met brugwachterwoning van ± 1890.

 

Dit pittoreske huisje is verworven door Monumentenbezit dat aannemer Van de Hengel uit Soest heeft ingeschakeld om de woning te restaureren. De bouwer, op zijn beurt schakelde Soil-ID Funderingsherstel in om de bodem onder de verzakte woning met injecties te stabiliseren. Op basis van grondonderzoek moest dat een haalbare en voordelige mogelijkheid zijn.

Het pakte anders uit. Tijdens het werk liep de injectievloeistof vrij weg, terwijl het op andere plaatsen door de grond omhoog kwam. Van enige homogeniteit in de grond was geen sprake, de verschillen liepen zelfs per meter hoog op!

Nader onderzoek bracht aan het licht waarom de op staal gefundeerde constructie was verzakt: de ondergrondse riolering en hwa voorzieningen zijn gebroken en volgelopen met zand.

Onder deze ongelijke omstandigheden is herstel door waterglas-harderinjecties niet mogelijk. Soil-ID heeft daarop Frijters Hei- en Funderingstechniek ingeschakeld dat rondom het huis holle stalen buizen heeft geslagen en ook nog een in het interieur.

De palen worden afgewerkt met een console, een stalen buis die over de paalkop heen wordt geschoven en die is voorzien van een grote stalen vleugel, de vlerk.

Ter hoogte van de vlerk wordt in de muur een inkeping gemaakt waar de vlerk kan worden ingeschoven. Met krimpvrije specie wordt de verbinding muur en vlerk tot stand gebracht.

Met behulp van een spanwartel wordt de console met een momentsleutel omhoog gekrikt tot de spanning wordt bereikt die door de constructeur is voorgeschreven.

Rond de palen wordt een bekisting geplaatst die vol beton wordt gestort.

Omdat alle activiteiten onder het maaiveld plaatsvinden kan de draagconstructie daarna met tuinaarde of tegelgrond worden bedekt.

Funderingherstel door middel van bodeminjecties met waterglas en harder is voordeliger dan de methode met de consoles, maar waar de eerste optie niet ingevuld kan worden moet de tweede uitkomst brengen. Door snel te schakelen, ook door Freyters, is de vertraging van het bouwkundig herstel tot een minimum beperkt gebleven.

Hoe dan ook, aan de opdracht is voldaan: de fundering is hersteld en de restauratie kan worden voltooid.

©2021 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton