Kelder in Den Bosch

Den Bosch/zomer 2017. Het Bossche Broek is een natuurgebied dat vlak tegen de binnenstad aan ligt. De Vughterweg is een van de verbindingswegen tussen natuur en binnenstad en een zeer gewilde woonlocatie met karakteristieke vooroorlogse woningen.

Met zoveel voordelen is er altijd ook een nadeel: in dit geval is het niet toegestaan het uiterlijk van de huizen ingrijpend te veranderen of de woningen zichtbaar uit te breiden.

De bewoners van nummer 56 willen hun compacte twee onder een kapbehuizing graag groter maken. Er wordt vergunning gekregen voor de sloop van de garage, op voorwaarde dat die in dezelfde trant zal worden herbouwd.

Door deze aanbouw te slopen en de nieuwbouw te onderkelderen blijft het aanzicht van de woning intact. De garage maakt dan plaats voor een woonkeuken met hetzelfde bouwvolume en de uitbreiding wordt onzichtbaar ondergronds gerealiseerd. Dat is het plan.

Een vooropname met grondmonsters wijst uit dat de grondslag geschikt is voor stabiliserende injecties met waterglas. Op grond van geotechnische berekeningen wordt geconcludeerd dat een massief van 50 m3 met waterglas en harder geïnjecteerde grond voldoende stabiliteit aan de woning biedt om de grond daarnaast loodrecht af te graven zodat er een ondergrondse kelder kan worden gebouwd.

In de zomer van 2017 injecteert Soil-ID een grondpakket van 53 m3 in vier dagen tijd. Eerst wordt een injectielichaam onder de fundering aangebracht. Daarna is in de bodem onder de hal en de keuken een aangrenzend grondpakket geïnjecteerd met 8 % harder, 50 % waterglas en 42 % water. De afmetingen: 11 meter lengte, breedte gemiddeld 1.75 m en de gemiddelde diepte is 2.75 m.

Nacontroles op drie opeenvolgende dagen wijzen uit dat de uitharding voorspoediger verloopt dan verwacht. Een week na de laatste injecties wordt een MPa gemeten van 0.9.

De grond kan daarna loodrecht worden afgegraven, waarbij ter hoogte van de fundering van boorhamers gebruik wordt gemaakt.

De voorgenomen ondergrondse uitbreiding kan zonder vertraging en onder veilige omstandigheden worden gerealiseerd.

©2020 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton