Injecties met Dämmer

In sommige gevallen zullen de specialisten van Soil-ID Funderingsherstel niet injecteren met waterglas en harder, maar de draagbodem onder de fundering versterken met behulp van Dämmer.

Dat gebeurt met name als grondonderzoek heeft uitgewezen dat de bodem meer geëigend is voor deze grondstof.

Dämmer is een cementgebonden vulmiddel dat met water wordt vermengd en dan door onze technici in de bodem wordt geïnjecteerd om deze te verdichten en te versterken. Het soortelijk gewicht van dit middel is betrekkelijk gering, zodat het ook in minder draagkrachtige bodems kan worden toegepast. Omdat Dämmer iets minder hoge eisen stelt aan de poreusheid van de bodem dan waterglas, kan dit materiaal soms uitkomst bieden daar waar waterglasinjecties niet toegepast kunnen worden.

In zo’n geval zal Soil-ID Funderingsherstel daarom voorstellen gebruik te maken van deze grondstof om het gewenste resultaat te bereiken.

De injecteertechniek met Dämmer is praktisch gelijk aan die van waterglas. Niet alleen wordt ook Dämmer met water gemengd, de gebruikte injectielansen en grondboren zijn eveneens gelijk.

Zelfs qua kosten ontlopen de beide methoden elkaar niet veel. Het te behandelen pand hoeft niet te worden ontruimd en er is geen sprake van overlast.

De bouwkundige specialisten van Soil-ID zullen van geval tot geval op basis van het grondonderzoek de methode kiezen die het meest is geschikt is voor de specifieke doelstelling en de omstandigheden ter plaatse.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

©2021 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton