Huis verzakt?

Voor bewoners of eigenaren is het verzakken van een huis een regelrechte ramp. Een ramp die zich vaker dan ooit voordoet omdat de Nederlandse bodem daalt door een lager grondwaterniveau. Andere verzakkingsoorzaken zijn: zwaar (vracht)verkeer, bouwactiviteiten in de omgeving, een eerdere verbouwing van het eigen pand waardoor de druk op de fundering is toegenomen, plaatselijke onttrekking van grondwater door een boom in de nabijheid van de woning, enzovoort. Nog een belangrijke oorzaak: een later aangelegde kelder.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Verzakking van huis herkennen

Twijfelt u of uw huis aan het verzakken is? De latere signalen zijn niet moeilijk te herkennen, maar vaak begint het onopvallend.

Het onschuldige begin (dat te denken moet geven):

  • Ramen klemmen
  • Het tocht meer in huis
  • Er ontstaat ruimte tussen kozijn en buitenmuur

De meeste mensen besteden hier in het begin geen aandacht aan, maar als het eerder niet aan de hand is geweest, dan wordt het zaak goed op te letten. Het kan namelijk het begin zijn van een verzakking met alle bijbehorende gevolgen.

Het begint met een kleine scheur of een geringe verzakking, maar als er niets aan wordt gedaan, dan wacht er op termijn misschien een grote investering in herstel. Zoals zo vaak is voorkomen ook in dit geval beter dan genezen. Stop de verzakking voordat die grote schade aan kan richten.

Hoe de symptomen van een actieve verzakking te herkennen?

Let op:

  • Scheuren in de buitenmuren
  • Scheuren in binnenmuren
  • Klemmende ramen
  • Gedeeltelijke verzakking van de vloer
  • Scheurvorming in de vloer
  • Deuren en/of ramen klemmen
  • De aanwezigheid van een later toegevoegde kelder (vergroot de kans op problemen)

Scheuren kunnen ook door andere oorzaken dan alleen door funderingsproblemen ontstaan. Door uitzetten of krimpen van de gebruikte bouwmaterialen bijvoorbeeld. Bouwkundigen kunnen het onderscheid maken tussen onschuldige en schadelijke scheurvorming in muren en wanden.

Kosten verzakking huis

Een verzakt huis is niet prettig om in te wonen en de waarde van het huis daalt daarbij ook nog eens fors. Dat is duidelijk genoeg, maar de vraag is: wat zijn de kosten van herstel? Welk bedrag is nodig om de huisverzakking op te lossen? Voor wat betreft het herstel van woningverzakkingen geldt wat voor veel ander noodzakelijk onderhoud ook geldt: hoe eerder uitgevoerd hoe voordeliger. Hoe langer een verzakkende fundering niet wordt aangepakt, hoe hoger de reparatiekosten meestal zullen uitvallen. Het is daarom verstandig om niet te lang te wachten met het herstellen van de fundering.

In het algemeen gesteld is een verzakking van een fundering op staal (fundering die niet wordt ondersteund door palen) die met bodeminjecties kan worden hersteld, de Soil-ID-methode dus, veel voordeliger te repareren dan een fundering die op palen staat.

Nader onderzoek naar fundering en ondergrond moet uitsluitsel brengen. Maak daarom geen plannen voordat er grondonderzoek is verricht. Zo’n onderzoek maakt duidelijk wat er aan de hand is en ook wat eraan gedaan moet worden. Is de verzakking een incident of is het een proces dat door zal zetten? In het eerste geval hoeft u nauwelijks maatregelen te nemen, u kunt de scheuren herstellen. In het andere geval is het zinvol om een herstelplan op te stellen, zodat de schade tot een minimum beperkt blijft. Dat is zeker het geval als de bodem met waterglasinjecties kan worden versterkt. Dat is de voordeligste oplossing.

We stellen graag een gunstige offerte voor u op, als grondonderzoek heeft uitgewezen dat de bodem voor onze techniek geschikt is.

Vraag een offerte aan voor grondonderzoek!

Vraag daarom altijd eerst een offerte voor grondonderzoek aan. Hoe eerder hoe beter, want hoe langer de verzakking schade aan kan blijven richten, des te groter die schade zal worden!

Effect van kelders op fundering

Wordt er een kelder aan of onder een bestaande woning gebouwd, dan heeft dat consequenties voor de fundering van het bestaande gebouw. De bodem onder de fundering moet in dat geval worden verstevigd. Dat geldt overigens ook voor de bouw van een verdieping bovenop het pand: vergroot het draagvermogen van de fundering om problemen in de toekomst te voorkomen.

Is of wordt die voorzorgsmaatregel niet genomen, dan ontstaan er op termijn problemen met de fundatie.

©2021 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton