Correctie met palen/boerderij Meddo

Soil-ID wordt benaderd door de eigenaar van een woonboerderij in de buurtschap Meddo (bij Winterswijk). Een deel van het voorhuis van de boerderij verzakt. We laten grondonderzoek uitvoeren en – verrassend genoeg – blijkt daaruit dat de ondergrond voor ons niet voor 100% betrouwbaar injecteerbaar is. Want: zeer losse zandgrond en een slappe, zettingsgevoelige leemlaag daaronder.

Terwijl een eerder grondonderzoek, in de naaste omgeving, een heel ander resultaat gaf, namelijk injecteerbare zandgrond. Het geeft eens te meer aan dat grondonderzoek geen overbodige luxe is, maar noodzakelijk om tot een goede afweging te kunnen komen!

De grondonderzoeker stuit op een fors en uitgebreid wortelstelsel van een conifeer die vlak bij de woning heeft gestaan. Bomen laten groeien in de nabijheid van funderingen is vragen om problemen, ook in dit geval. De conifeer heeft de bodem losgewoeld en ook nog eens veel water aan de grond onttrokken.

De verlaging van het grondwater (conifeer) en de inklinkende leemlaag hebben samen de draagkracht van bodem onder de gemetselde funderingsvoet ernstig ondermijnd.

De voordelige en snelle oplossing van waterglas-harderinjectie is in dit geval het overwegen waard, maar het risico van nieuwe verzakkingen is niet helemaal uit te sluiten. De eigenaar komt voor de keuze te staan: een voordelige oplossing waarvan de duurzaamheid niet helemaal te garanderen valt, of een gegarandeerd duurzame oplossing die een grotere investering vergt. Hij kiest voor de laatste optie, het zetten van palen en de constructie van een ringbalk om de fundering te ondersteunen.

Voor het zo ver is moet eerst een ander type grondonderzoek worden verricht, een elektrische sondering op basis waarvan de constructeur de berekeningen kan maken en de lengte en plaats van de palen berekenen. Ook die vorm van grondonderzoek betaalt zichzelf dubbel en dwars terug. Op basis van de resultaten kan de constructeur nu namelijk kleinere, voordeliger palen kiezen, wat een kostenbesparing oplevert.

De constructeur schrijft vier palen voor die in een hoekopstelling rond de verzakte gevel worden geplaatst, waarna een plaatselijke aannemer onder onze regie de bewapening voor de ringbalk maakt en de inkassingen in de gevel aanbrengt waarmee de palen met de fundering worden verbonden. De bekisting wordt volgestort met beton en daarmee is de ringbalk die verdere verzakking van het monumentale pand moet voorkomen, klaar.

Wijs geworden door ervaring besluit de eigenaar van het pand de andere delen/hoeken van de boerderij preventief te gaan monitoren. Als er op andere onderdelen van het gebouw problemen ontstaan dan staan we graag klaar om verder onheil te bezweren.

Moraal van dit verhaal; pas op met water verslindende bomen in de directe omgeving van uw huis en houdt er altijd rekening mee dat de ondergrond van het huis van buren sterk kan afwijken van dat van u. Funderingsherstel is te allen tijde maatwerk!

©2021 Soil-ID Disclaimer Webdesign door Webton